O nás

 - výtah v dobrých rukou

Historie

Představení společnosti

Dne 24.10.1990 jsme získali registraci a dne 9.3.1992 pak živnostenský list, kde bylo předmětem podnikání „montáže, generální opravy, rekonstrukce, revize a revizní zkoušky provozní způsobilosti vyhrazených zdvihacích zařízení“.

Zprvu jsme se zaměřili pouze na „servis výtahů“, což obsahovalo revize, porevizní opravy, odstranění závad a údržba výtahů. Tuto činnost jsme prakticky začali provádět ve čtyřech lidech, kteří byli i zakládajícími členy firmy. Naším hlavním úkolem bylo získání co nejvíce výtahů k nasmlouvání s naší firmou Jan Živnůstka a spol. První výtahy jsme získali do firmy z tehdejšího OPBH Litoměřice, kde Jan Živnůstka působil jako výtahový technik. Po ukončení pracovního poměru Jana Živnůstky v OPBH výtahy litoměřického okresu přenesl do nově založené firmy. Ostatní členové firmy byli mechaniky Montážních závodů Liberec, což byla v té době monopolní firma severočeského kraje. Zdeněk Rubeš navíc revizní technik a pánové Miloš Bartoň a Petr Borovec byli mechaniky. Všichni tito montéři měli svůj rajon, který jsme se pak snažili získat k nasmlouvání naší firmou. Velkou předností firmy se tak stala znalost „terénu“, detailní znalost specifik jednotlivých výtahů a v neposlední řadě též osobní vztahy mezi mechaniky a nájemníky domů. Tři z našich mechaniků pracují na těchto výtazích téměř třicet let. Postupem času o naše služby projevila zájem celá řada dalších zákazníků. Převážnou část získaných výtahů do servisu jsme si udrželi, jen několik nám odebrala konkurence. K dnešnímu dni spravujeme již stovky výtahů ke spokojenosti zákazníků.

Začátky byly skutečně skromné. Každý z nás používal své soukromé vozidlo. Jan Živnůstka auto Simcu 1301 a kontroly prováděl na Babetě. Mechanici pánové Bartoň a Borovec používali auta Škoda 100 a později i ŽUKa. První firemní auto byl Wartburg Combi a Fiat Fiorino. Kancelář jsme si pronajali od OPBH v Lidické ulici. V roce 1997 jsme se přestěhovali do vlastních prostor v Michalské ulici, kde jsme měli kancelář, šatnu, dílnu i sklad drobného materiálu. Pro další růst naší firmy bylo nezbytné najít větší prostory. Ty jsme získali v Nerudově ulici č.2172/1 v Litoměřicích, do kterých se celá firma Jan Živnůstka a spol, SERVIS VÝTAHŮ v roce 2004 přestěhovala.

Nárůst v oblasti servisovaných výtahů a rozšíření činnosti o montáž nových a kompletní regenerace stávajících výtahů si vyžádal rozvoj naší firmy v oblasti technického vybavení, firemního zázemí a v neposlední řadě i personálního rozšíření. Postupem času jsme se tak dopracovali ke stávajícím 8 firemním vozidlům a firmu tvoří 14 pracovníků. Všichni pracovníci jsou vybaveni veškerým potřebným nářadím a prostředky potřebnými pro svoji činnost. Každé servisní auto obsahuje nejnutnější a nejpoužívanější náhradní díly. Všichni mechanici jsou vybaveni mobilním telefonem, který zabezpečuje jejich okamžitou informovanost o vzniklých poruchách. Tím je zabezpečena operativnost celého servisního systému a pružnost při odstraňování poruch. Ke spokojenosti zákazníků držíme nepřetržitou pohotovost.

Firma je řádným členem Českého sdružení pro výtahovou techniku. Členství ve sdružení zajišťuje aktuální poznatky z oblasti legislativy – norem, odborného vzdělávání, technických informací a vývoje, materiálové a technické zabezpečení nových postupů atd.

Pro zkvalitnění služeb v oblasti servisu i v oblasti montáží nových výtahů naše firma zavedla v roce 2004 a nadále aplikuje systém jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2001. V témže roce jsme získali certifikát vydaný TUV CZ s.r.o., a který každoročně obhajujeme v recertifikačním auditu.

programovali: SE-MO Data